Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” -co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
Anunt comunicat de presa
Slatina, data 27.01.2014

 S.C. PRIMUL MERIDIAN S.R.L. cu sediul în Slatina, Cod de  înregistrare fiscală 6015922,  Str. Vintila Voda, Nr. 50, cod postal 230115,  reprezentată prin domnul Glonţ-Dinu Cristian Dorin în funcţia de Director General derulează, începând cu data de  22.01.2014  proiectul ʺDezvoltarea Sistemului Informatic PRIMER de Automatizare a Proceselor  de Afaceri în cadrul S.C. Primul Meridian S.R.L.”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 1579/331/24.12.2013 încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informaţională, în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Economiei, în calitate de Autoritate de Management, pentru Programul Operational Sectorial ˝Creşterea Competitivităţii  Economice (AM POS CCE)˝.

 

Valoarea totală a proiectului este de 2.755.247,76 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 1.110.987   lei.

 

Proiectul se implementează în localitatea Slatina  pe o durată de 12 luni.

 

Obiectivul general al proiectuluieste creşterea competitivității economice a S.C. Primul Meridian S.R.L. prin eficientizarea utilizării resurselor tehnice şi umane. Proiectul constă în dezvoltarea sistemului informatic de automatizare a proceselor de afaceri în cadrul S.C. Primul Meridian S.R.L.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: creșterea cifrei de afaceri datorită unui număr mai mare de proiecte realizate; scăderea costurilor prin intermediul asigurării digitale a proceselor de fabricație;  îmbunătățirea calității produselor și scăderea costurilor referitoare la calitate cu până la 20%;  creșterea numărului de clienți datorită dezvoltării sistemului pentru relații cu clienții de tip CRM;  scurtarea timpului până la introducerea produselor pe piață cu aproximativ 30%.

 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact Glonț Dinu Cristian Dorin
Funcţie: Manager de proiect
Tel. 0349.88.12.02  Fax: 0349.881.209; e-mail: primul_2004@yahoo.com